Giá: liên hệ

  • Tên sản phẩm: Cát nhôm oxit
  • Thành phần: Al2O3 ≤ 93-96%, Fe2O3 ≤ 0.3%, SiO2 ≤ 1.5%, TiO2 ≤ 3%, Thành phần khác ≤ 0.05%
  • Độ cứng: ≥ 9 MOH
  • Mật độ (g/cm²): ≥ 3.90
  • Phủ bề mặt: 3.97g/cm3
  • Độ cát: 12#,16#, 24#,36#, 46#, 54#, 60#, 80#,100#,120#, 150#,180#, 220#, 250#, 280#, 320#…
0919190197