Giá: liên hệ

  • Tên SP: Cát đánh bóng silicon carbide đen
  • Thành phần: SiC > 98%
  • Độ cứng: ≥ 9.5 MOH
  • Phủ bề mặt: 3.4g/cm3
  • Độ cát: 240#, 280#, 320#, 360#, 400#, 500#, 600#, 700#, 800#, 1000#, 1200#, 1500#, 2000#, 2500#, 3000#, 4000#, 6000#
  • FEPA : F230, F240, F280, F320, F360, F400, F500, F600, F800, F1000, F1200, F1500
0919190197