Giá: liên hệ

  • Các biến thể khác nhau của vật liệu hoàn thiện bằng nhựa, gốm và thép
  • Tùy chọn nhiều hình dạng và kích thước trong từng loại phương tiện
  • Sự nhất quán về chất lượng được duy trì bằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ
  • Vật liệu đánh bóng chất lượng cao ở mức giá cạnh tranh nhất
  • OEM thương hiệu cho các đơn vị lớn có nhu cầu
0919190197